Добре дошли в света на счетоводството

Какъв е работният процес?

Гъвкавост

Независимо от вашeтo местоположение, ние предлагаме нашите счетоводни услуги на клиенти от различни градове. Цените, които определяме за тези услуги, варират в зависимост от активността на вашата фирма (обемът на операциите, броят на платежните документи) и броя на вашия персонал. С други думи, цените нашите счетоводни услуги се определят въз основа на нуждите и специфичните изисквания на вашата компания.

Абонаменти, съобразени с вашите изисквания

Предлагаме нашите клиенти възможност да изберат базов пакет счетоводни услуги или да изберат отделни счетоводни дейности, които отговарят на техните специфични нужди. Вие имате свобода да изберете списък с услуги, които ви са необходими, включително дейности по осигуровки, данъци, ДДС, подаване на декларации и годишно приключване.

Иновация, чрез възможност за пълна дигитализация

Цялата счетоводна и консултантска дейност се извършва в онлайн режим, счетоводните услуги могат да бъдат изцяло дистанционни. Съобщения можете да ни оставите чрез посочените контакти, а когато е необходимо да се свържете по телефона.

Индивидуалност

Предлагаме счетоводно обслужване, което включва и консултантска помощ по въпроси, свързани с воденето и оптимизирането на счетоводството.

Счетоводство

Предлагаме еднократни и абонаментни счетоводни услуги за лица на свободна професия и фрийлансъри, които се приспособяват специално към вашите нужди и дейност. Освен това, можете да се консултирате с нас по въпроси, свързани със счетоводството и бизнеса ви.

Видове счетоводни абонаменти

Предлагаме индивидуализирани счетоводни услуги, които отговарят на спецификите на всеки клиент. Нашата цел е да предоставим персонализирано и висококачествено обслужване, спрямо нуждите и изискванията на вашия бизнес.

Финансови услуги

Финансовите услуги предоставят разнообразни услуги и продукти, свързани с управлението на пари и финансовите средства. Това включва банкови услуги, инвестиции, осигурителни услуги и финансово планиране.

Растеж и достъп до финансиране

Растежът и достъпът до финансиране са ключови за успешното развитие на бизнеса, като позволяват на компаниите да увеличат мащаба си и да получат необходимите ресурси за подкрепа на този растеж.

Еднократни счетоводни услуги за физически лица

Какво е свободна практика или фрийлансър?

Специалистите все повече предпочитат да работят като фрийлансъри поради свободата в работното време и място, както и възможността да работят в различни проекти в различни сфери. Едно от големите предимства е нарастващата тенденция на чуждестранните компании да наемат специалисти от цял свят в различни области. Фрийлансърите внимателно планират времето и клиентите си, като се стремят към професионално развитие. Мотивацията и непрекъснатото търсене на нови проекти са важна част от техния живот. Финансите не са винаги стабилни и постоянни, затова гъвкавостта е от съществено значение.

 1. За да работите като фрийлансър или на свободна професия, е необходимо да се регистрирате като самоосигуряващо се лице.
 1. Физическите лица, които се отнасят към категорията на свободната професия и могат да работят като фрийлансъри, включват:
  - Експерт-счетоводители
  - Консултанти
  - Одитори
  - Адвокати
  - Нотариуси
  - Частни съдебни изпълнители
  - Съдебни заседатели
  - Експерти към съда и прокуратурата
  - Лицензирани оценители
  - редставители по индустриална собственост
  - Медицински специалисти
  - Преводачи
  - Архитекти
  - Инженери
  - Технически ръководители
  - Дейци на културата, образованието, изкуството и науката
  - Застрахователни агенти и други подобни професии.


- Справки и удостоверения от системата на НАП
- Изготвяне на декларация №1 и декларация № 6
- Съставяне на ведомост за заплати и рекапитулация
- Изготвяне на декларация по чл. 55 подавана от платеца на дохода
- Изготвяне на трудов договор и уведомление за назначаване на служител
- Изготвяне на допълнително споразумение към трудов договор
- Прекратяване на трудов договор и изготвяне на уведомление за НАП
- Изготвяне на длъжностна характеристика
- Изготвяне на платежни нареждания
- Регистрация по ДДС
- Изготвяне на месечна ДДС декларация
- Дерегистрация по ДДС
- Подготвяне на отчети към национален статистически институт (НСИ)
- Обявяване на годишен финансов отчет в търговски регистър
- Подготовка на документи за регистрация на фирма
- Изготвяне на данъчна декларация към НАП с предоставени от вас годишни отчети
- Годишно приключване и подготовка на годишни финансови отчети за НСИ, НАП и обявяване в Търговски регистър
- Консултация и съдействие относно дейността на фирмата

  1. Най-важните елементи на добрия бизнес план включват:

  Описание на бизнеса: Опишете ясно и конкретно своя бизнес, неговата цел и вид дейност.
  Изследване на пазара: Извършете изследване на пазара, конкуренцията и целевата аудитория. Определете своите конкурентни предимства и уникалност.
  Организационна структура: Определете организационната структура на бизнеса, включително управленския екип и разпределението на отговорностите.
  Продукти или услуги: Опишете в детайли вашите продукти или услуги, техните характеристики и предимства за клиентите.
  Маркетингов план: Определете своите маркетингови стратегии и планове за привличане на клиенти, включително позициониране, ценообразуване и продажби.
  Финансов план: Включете прогноза за приходите и разходите, инвестициите и очакваната печалба. Обосновете финансовата устойчивост на бизнеса.
  Рискове и контролни механизми: Идентифицирайте потенциалните рискове за бизнеса и определете мерки за контрол и намаляване на тези рискове.
  Развитие и растеж: Планирайте бъдещото развитие и растеж на бизнеса си, включително стратегии за разширение на пазара и развитие на нови продукти или услуги.
  Изпълнение и мониторинг: Определете методи за изпълнение на плана и система за мониторинг и оценка на постигнатите резултати.

  Добрият бизнес план е динамичен документ, който се актуализира и приспособява според промените във външната среда и вътрешните условия на бизнеса. Той служи като основен инструмент за управление и ръководство при вземане на стратегически решения.

Най-новите новини от света на икономиката